Ο στόλος μας

Η ακυρωτική πολιτική μας είναι η ακόλουθη:

1.    Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται τουλάχιστον 21 μέρες πριν, πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων 100% της προκαταβολής.
2.    Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται τουλάχιστον 15 μέρες πριν, πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων 70% της προκαταβολής.
3.    Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται λιγότερες από 15 μέρες πριν, πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων 40% της προκαταβολής.
4.    Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι και 72 ώρες πριν, δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.